Musslor som miljöarkiv

Beteckningar

Rind: Spridning av halter "mellan individer". Anges som relativ standardavvikelse.
Rpuls: Osäkerhet i uppskattning av antalet pulser. Anges som relativ standardavvikelse.
Δ12: Procentuell förändring i halt mellan första och andra tidsperioden.
Δ13: Procentuell förändring i halt mellan första och tredje tidsperioden.
Δ23: Procentuell förändring i halt mellan andra och tredje tidsperioden.

Till Slutsatser

Till Erkännanden