Bibeln

Utvalda bibelavsnitt

Gamla testamentet

Skapelseberättelsen (den första) (1 Mos 1:1-2:4)
Skapelseberättelsen (den andra) (1 Mos 2:5-24)
Noa och syndafloden (1 Mos 6:5-8:22)
Babels torn och språkförbistringen (1 Mos 11:1)
Herrens förbund med Abram (1 Mos 15:1-20)
Omskärelsen som förbundstecken (1 Mos 17:1-27)
Herren förstör Sodom och Gomorra (1 Mos 19:1-29)
Gud sätter Abraham på prov (1 Mos 22:1-24)
Jakob får sin fars välsignelse (1 Mos 27:1-45)
Josef och hans bröder (1 Mos 37:1-36)
Josef tyder faraos drömmar (1 Mos 41:1-36)
Josefs bröder kommer till Egypten (1 Mos 42:1-38)
Mose födelse (2 Mos 2:1)
Den brinnande busken (2 Mos 2:23)
Den första plågan: blod (2 Mos 7:14)
Den andra plågan: grodor (2 Mos 7:25)
Den tredje plågan: myggor (2 Mos 8:16)
Den fjärde plågan: flugsvärmar (2 Mos 8:20)
Den femte plågan: boskapspest (2 Mos 9:1)
Den sjätte plågan: bölder (2 Mos 9:8)
Den sjunde plågan: hagel (2 Mos 9:13)
Den åttonde plågan: gräshoppor (2 Mos 10:1)
Den nionde plågan: mörker (2 Mos 10:21)
Påsken och det osyrade brödets högtid (2 Mos 12:1)
Den tionde plågan: egypternas förstfödda dödas (2 Mos 12:29)
Uttåget ur Egypten (2 Mos 12:50)
Israelerna tvärs igenom Sävhavet (2 Mos 14:1)
De tio budorden (2 Mos 20:1)
Lagtavlorna (2 Mos 31:18)
Guldkalven (2 Mos 32:1)
Rena och orena djur (3 Mos 11:1)
Rening efter barnabörd (3 Mos 12:1)
Orena flytningar (3 Mos 15:1)
Könsumgänge (3 Mos 18:1)
Sabbatsåret (3 Mos 25:1)
Friåret (3 Mos 25:8)
Kopparormen (4 Mos 21:4)
Asylstäder (4 Mos 35:10)
Asylstäder (5 Mos 4:41)
Guldkalven (5 Mos 9:7)
Rena och orena djur (5 Mos 14:3)
Skuldavskrivning (5 Mos 15:1)
Sexuella förhållanden (5 Mos 22:13)
Erövringen av Jeriko (Jos 6:1)
Simson och Delila (Dom 16:4)
David blir smord till kung (1 Sam 16:1)
David och Goljat (1 Sam 17:1)
Drottningen av Saba besöker Salomo (1 Kung 10:1)
Daniel i lejongropen (Dan 6:1)
Jona i fiskens buk (Jon 2:1-11)

Nya testamentet

Bergspredikan (Matt 5:1-7:29)