Eddan - De nordiska guda- och hjältesångerna

Detta är den poetiska eddan, även kallad Edda Saemundar, och innehåller sånger skrivna efter fornnordiska versmått. Detta verk ska inte förväxlas med Snorre Sturlassons edda, som huvudsakligen är skriven på prosa med små inslag av vers.

Med Edda menas en samling fornsånger, till största delen bevarade åt oss i en pergamenthandskrift som den isländske biskopen Brynjolf Sveinsson år 1643 fann på Island. De flesta av dikterna torde ha tillkommit på vikingatiden, några kan vara lite äldre, några är yngre.

Eddadikterna brukar indelas i gudasånger och hjältesånger. De förra är vår huvudkälla för den nordiska mytologin. I inledningsdikten, den högstämda Valans spådom, skildras världens uppkomst, utveckling och undergång. I den Höges (Odens) sång får vi en inblick i nordbornas levnadsvisdom, medan kvädet om Trym med dråplig humor skildrar hur Tor hämtade sin hammare hos den jätte som stulit den. Bland hjältedikterna kan nämnas kvädena om Sigurd Favnersbane.

Översättaren Erik Brate var en tidig svensk språkforskare. Han föddes 1857 och dog 1924, därav den gamla verbböjningen och ålderdomliga stilen.

Poetiska Eddan

Valans spådom

Den Höges sång

Sången om Vavtrudner

Sången om Grimner

Sången om Skirner

Sången om Harbard

Kvädet om Hymer

Loketrätan

Kvädet om Trym

Sången om Allvis

Balders drömmar

Rigstula

Hyndlas sång

Kvädet om Volund

Kvädet om Helge Hjorvardsson

Första kvädet om Helge Hundingsbane

Andra kvädet om Helge Hundingsbane

Gripers spådom

Sången om Regin

Sången om Favner

Sången om Sigrdriva

Brottstycke av det större kvädet om Sigurd

Första kvädet om Gudrun

Det korta kvädet om Sigurd

Brynhilds färd mot Hel

Nivlungarnes dråp

Andra kvädet om Gudrun

Tredje kvädet om Gudrun

Oddruns gråt

Kvädet om Atle

Den grönländska sången om Atle

Gudruns eggelse

Sången om Hamder

Grottesången

Groas sång

Sången om Fjolsvinn

Solsången

Edda Sæmundar

Völuspá

Hávamál

Þrymskviða

Völundarkviða

[Helga kviða Hundingsbana II] Frá völsungum

Frá dauða Baldurs