Dikter

Gustaf Fröding

Vargsång

När aftonrodnadsskenet rött
försvann, i kvällen skar
ett tjut: hu var, hu var är kött,
hu var är kött, hu var,
hu fläng,
hu flå,
hu slit,
hu slå
en klo
i våm,
nu sväng,
svängom,
nu glo,
nu fram,
se lamm,
slå klo
i kött,
se rött,
hu glafs,
hu nafs
i lår,
i tarm.

Mattoidens sånger