Dikter

Gustaf Fröding

Bönhörelse

Bed, så får du
åter lida
det du alltid led,
åter bida
det du alltid bidat, bed.

Mattoidens sånger