Dikter

Gustaf Fröding

Myra med barr

Streta, streta, streta,
stanna, se sig om att veta
vägen, sträva, tappa
tag, hugg i,
släpa, släpa, göra en sväng mä't, bära
mera nära, släpa, bära,
mera nära, mera nära
stacken - släppte jag - rappa
tag, ohi,
streta och föra
hem'et - nu käckte det - göra
jämt ihärdigt,
jämt ihärdigt
jämt ihärdigt,
rulla ikull,
mun full mull,
opp mä't, hugg i, ny fart,
streta och föra
hem'et - nu käckte det - göra
jämt ihärdigt,
jämt ihärdigt
huset färdigt,
huset färdigt,
huset färdigt
snart.

Mattoidens sånger