Latinska kyrkomusiktexter

Ordinariemässan

Kyrie

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Herre, förbarma dig

Herre, förbarma dig över oss.
Kriste, förbarma dig över oss.
Herre, förbarma dig över oss.

Gloria

Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.
Laudamus te.
Benedicanus te.
Adoramus te.
Glorificamus te.
Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex caelestis,
Deus Pater omnipotens.

Domine Fili unigenite,
Jesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.

Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.

Quaniam tu solus Sanctus.
Tu solus Dominus.
Tu solus Altissimus,
Jesu Christe.
Cum Sancto Spiritu,
in gloria Dei Patris.
Amen.

Ära vare Gud

Ära vare Gud i höjden
och frid på jorden,
till människorna ett gott behag.
Vi love dig,
vi välsigne dig,
vi tillbedja dig
vi prise och äre dig,
vi tacke dig
för din stora ära.
O Herre Gud, himmelske Konung,
Gud Fader allsmäktig.

O Herre, den Allrahögstes enfödde son,
Jesu Kriste.
O Herre Gud, Guds lamm,
Faderns son.
Du som borttager världens synder,
förbarma dig över oss.
Du som borttager världens synder,
tag emot vår bön.

Du som sitter på Faderns högra sida,
förbarma dig över oss.

Ty du är allena helig,
du är allena Herre,
du är allena den högste,
Jesu Kriste,
med den Helige Ande,
i Guds Faders härlighet.
Amen.

Credo

Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.

Et in unum, Dominum Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum.

Et ex Patre natum
ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero.

Genitum, non factum,
consubstantialem Patri;
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines
et propter nostram salutem
descendit de caelis.
Et incarnatus est
de Spiritu sancto
ex Maria virgine:
Et homo factus est.

Crucifixus etiam pro nobis,
sub Pontio Pilato passus et sepultus est.
Et resurrexit tertia die, secundum
scripturas.
Et ascendit in caelum,
sedet ad dexteram Patris.

Et iterum venturus est cum gloria,
judicare vivos et mortuos,
cujus regni non erit finis.

Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem,
qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et
conglorificatur, qui locutus est per
prophetas.

Et unam santam catholicam et
apostolicam ecclesiam.

Confiteor unum baptisma in
remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionen mortuorum.
Et vitam venturi saeculi.
Amen.

Trosbekännelsen

Jag tror på en enda Gud,
allsmäktig Fader,
skapare av himmel och jord,
av allt vad synligt och osynligt är;

och på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds enfödde son,

född av Fadern
före all tid,
Gud av Gud, ljus av ljus
sann Gud av sann Gud,

född och icke skapad,
av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allting är skapat;
som för oss människor
och för vår salighets skull
har stigit ned från himmelen
och tagit mandom
genom den Helige Ande
av jungfrun Maria
och blivit människa;

som ock har blivit för oss korsfäst
under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven;
som på tredje dagen har uppstått
efter skrifterna,
och stigit upp till himmelen
och sitter på Faderns högra sida;

därifrån igenkommande i härlighet
till att döma levande och döda,
på vilkens rike icke skall varda ände;

och på den Helige Ande,
Herren och livgivaren,
som utgår av Fadern och Sonen,
på honom som tillika med Fadern och Sonen
tillbedes och äras, och som har talat genom
profeterna;

och på enda, helig, allmännelig och
apostolisk kyrka.

Jag bekänner ett enda dop, till
syndernas förlåtelse,
och förväntar de dödas uppståndelse
och den tillkommande världens liv.
Amen.

Sanctus

Sanctus, sanctus, sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.

Helig

Helig, helig, helig,
Herre Gud allsmäktig (eg. är Herren Seaot).
Fulla äro himlarna och jorden av din härlighet.
Giv salighet av höjden (eg. Hosianna i höjden).

(Benedictus)

Benedictus qui venit
in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.


Välsignad vare han som kommer
i Herrans namn.
Giv salighet av höjden (eg. Hosianna i höjden).

Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

O Guds lamm

O Guds Lamm, som borttager världens synder,
hör oss milde Herre Gud (eg. förbarma dig över oss).
O Guds Lamm, som borttager världens synder,
hör oss milde Herre Gud (förbarma dig över oss).
O Guds Lamm, som borttager världens synder.
Giv oss din frid och välsignelse.