Dikter

Erik Johan Stagnelius

Till Förruttnelsen

Förruttnelse, hasta, o älskade Brud,

att bädda vårt ensliga läger!

Förskjuten av världen, förskjuten av Gud,

blott dig till förhoppning jag äger.

Fort, smycka vår kammar — På svartklädda båren

den suckande älskarn din boning skall nå.

Fort, tillred vår brudsäng — med nejlikor våren

skall henne beså

Slut ömt i ditt sköte min smäktande kropp!

Förkväv i ditt famntag min smärta

I maskar Lös tanken och känslorna opp,

i aska mitt brinnande hjärta.

Rik är Du, o Flicka! — i hemgift du giver

den stora, den grönskande jorden åt mig.

Jag plågas häruppe, men lycklig jag bliver

därnere hos dig

Till vällustens ljuva, förtrollande kvalm

oss svartklädda brudsvenner följa.

Vår bröllopssång ringes av klockornas malm

och gröna gardiner oss dölja.

När stormarne ute på världshavet råda,

när fasor den blodade jorden bebo,

när fejderna rasa, vi slumra dock båda

i gyllene ro.