Bibeln

Nya testamentet

Filemonbrevet med noter

Filemonbrevet

Hälsning

1Från Paulus, fånge för Kristi Jesu skull, och från vår broder Timotheos till vår käre vän och medarbetare Filemon 2och till vår syster Apfia, vår medkämpe Archippos och församlingen som möts i ditt hus. 3Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus.

Tack till Gud

4Jag tackar alltid min Gud när jag nämner dig i mina böner - 5jag har hört om din kärlek och din tro, din tro på herren Jesus och din kärlek till alla de heliga. 6Min bön är att vad din tro ger dem skall leda till ökad insikt om allt det goda ni skall få genom Kristus. 7Din kärlek har varit till stor glädje och tröst för mig, eftersom de heliga är vid gott mod tack vare dig, min broder.

Vädjan för slaven Onesimos

8/9Även om jag i Kristus har full frihet att föreskriva dig vad du bör göra vill jag därför med tanke på din kärlek hellre vädja till dig sådan som jag är: en åldrad Paulus och nu också fånge för Kristi Jesu skull. 10Jag vädjar för Onesimos, mitt barn som jag har fött i min fångenskap, 11honom som du inte hade någon nytta av förut men som nu är till nytta både för dig och för mig. 12När jag skickar tillbaka honom till dig är det som om det vore en del av mig själv. 13Jag hade helst velat ha honom kvar hos mig för att han skulle vara mig till hjälp i ditt ställe, när jag nu sitter fången för evangeliets skull. 14Men utan ditt samtycke ville jag ingenting göra; det goda du gör skall inte ske av tvång utan av fri vilja. 15Kanske fick du vara utan honom en tid just för att få honom tillbaka för alltid, 16inte längre som en slav utan som något mer än en slav: en kär broder. Det är han i högsta grad för mig. Hur mycket mer skall han då inte vara det för dig, både som människa och som kristen.

17Om du betraktar mig som din vän, ta då emot honom som om det vore jag. 18Har han vållat dig skada eller är han skyldig dig något, så sätt upp det på min räkning. 19Jag, Paulus, skriver här med egen hand: jag skall betala. Och jag vill inte säga vad du är skyldig mig: dig själv. 20Ja, min broder, låt nu mig få nytta av dig, som medkristen. För Kristi skull: gör mig lättad och glad. 21Jag skriver detta i förlitan på att du kommer att lyda, och jag vet att du skall göra ännu mer än jag ber om.

Meddelanden och slutönskan

22En sak till: ordna ett rum åt mig. Jag hoppas nämligen att ni tack vare era böner skall få glädjen att se mig.

23Epafras, som också är fånge här för Kristi Jesu skull, hälsar till dig, 24liksom också mina medarbetare Markus, Aristarchos, Demas och Lukas.

25Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er ande.

Till Titusbrevet

Till Hebreerbrevet