Bibeln

Nya testamentet

Tredje Johannesbrevet utan noter

Tredje Johannesbrevet

Hälsning

1Från den gamle till hans käre Gaius, som jag i sanning älskar. 2Käre broder, jag hoppas att allt står väl till och att du är frisk. Att det står väl till med din själ vet jag. 3Det gladde mig mycket att få besök av bröder som vittnade om sanningen hos dig, hur du lever i sanningen. 4Ingenting gläder mig mer än att höra att mina barn lever i sanningen.

Beröm och klander

5Käre broder, du visar dig trogen i allt du gör för bröderna fast de kommer från annat håll. 6De har vittnat om din kärlek inför vår församling. Det är bra om du på ett sätt som är Gud värdigt hjälper dem att fortsätta resan. 7Det är ju för Namnets skull som de har gett sig ut, och de tar inte emot någonting av hedningarna. 8Alltså är det vi som måste sörja för dem, så att vi hjälper till att sprida sanningen.

9Jag har skrivit några rader till din församling. Men Diotrefes, som söker ta ledningen där, vill inte ha med oss att göra. 10När jag kommer skall jag därför påtala hans handlingssätt, hur skamligt han förtalar oss. Och han nöjer sig inte med det, han vägrar att ta emot bröderna, och då andra vill göra det hindrar han dem och stöter ut dem ur församlingen.

11Käre broder, ta inte efter det onda utan det goda. Den som gör det goda kommer från Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud. 12Till förmån för Demetrios har alla, ja, sanningen själv, vittnat. Också vi kan vittna, och du vet att vårt vittnesbörd är sant.

Sluthälsning

13Jag har mycket att säga dig, men jag vill inte göra det med bläck och penna. 14Jag hoppas snart få se dig, så att vi kan talas vid personligen.

15Frid över dig. Vännerna hälsar. Hälsa vännerna, var och en särskilt.

1 Från den gamle till hans käre Gaius Brevet har troligen samme författare som 2 Joh (se v. 1 med not). Det skrevs enligt v. 9 jämsides med ett för oss okänt brev till mottagarens församling, tydligen i samband med en pågående konflikt. Författaren tänker själv komma på besök (v. 10) och vill försäkra sig om stöd från en pålitlig medarbetare, Gaius, som i övrigt är okänd; det är osannolikt att någon av namnets andra förekomster i NT skulle syfta på honom.

3 få besök av bröder Brevets fortsättning visar att författaren fungerar som ledare för kringvandrande kristna förkunnare men också att deras och hans egen auktoritet sätts i fråga inom mottagarens församling.

4 Barn.

6 hjälper dem att fortsätta resan Jfr 1 Kor 16:6 med not.

7 de tar inte emot någonting av hedningarna Andra religioners vandrarpredikanter tiggde ofta av allmänheten. Kristna förkunnare försörjdes av sina trosbröder.

7 för Namnets skull Dvs. i Kristi tjänst. Namn.

9 Diotrefes Mannen är i övrigt okänd. Det kan inte avgöras om konflikten mellan honom och vandrarpredikanterna var en personlig maktkamp eller hade med lärofrågor att göra.

12 Demetrios Okänd person. Han kan ha varit brevets överbringare eller en av de utstötta vandrarpredikanterna. Vittna.

Till Andra Johannesbrevet

Till Judasbrevet