Bibeln

Nya testamentet

Andra Johannesbrevet med noter

Andra Johannesbrevet

Hälsning

1Från den gamle till den utvalda frun och hennes barn, som jag i sanning älskar, och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen. 2Vi älskar dem för sanningens skull, den förblir i oss och skall vara med oss för alltid. 3Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och från Jesus Kristus, Faderns son, skall vara med oss i sanning och kärlek.

Kärleksbudet

4Det gladde mig mycket att bland dina barn finna sådana som lever i sanningen så som Fadern har befallt oss. 5Nu ber jag dig, min fru - och det jag skriver här är inte något nytt bud utan det som vi har haft från början - låt oss alla älska varandra. 6Och detta är kärleken: att leva efter hans bud. Ja, detta är budet som ni har fått höra från början: att ni skall leva i kärleken.

Förbli i Kristi lära

7Ty många bedragare har gått ut i världen, sådana som inte vill erkänna att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt. Där har ni bedragaren, Antikrist. 8Se till att ni inte förlorar det ni har arbetat för utan får full lön. 9Den som inte förblir i Kristi lära utan går andra vägar, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära, han har både Fadern och Sonen. 10Om någon kommer till er utan denna lära skall ni inte släppa in honom i ert hem och inte hälsa honom välkommen. 11Den som välkomnar honom gör sig till hans medbrottsling.

Sluthälsning

12Jag har mycket att säga er, men jag vill inte göra det med papper och bläck utan hoppas få komma till er och tala med er personligen, för att vår glädje skall bli fullkomlig. 13Din utvalda systers barn hälsar dig.

Till Första Johannesbrevet

Till Tredje Johannesbrevet