Wolfgang Amadé Mozart

När jag gick på gymnasiet så gjorde jag ett specialarbete om Wolfgang Amadé Mozart. Genom detta arbete fick jag en möjlighet att fördjupa mig i en av mina dåvarande musikaliska favoriter. Så småningom så överförde jag den maskinskrivna texten i dataformat och korrigerade några felaktigheter.

Texten innehåller tre delar. Först en biografisk del, därefter en beskrivning av en del av Mozarts musikaliska verk, och slutligen en så gott som komplett verkförteckning. Håll till godo, här föreligger specialarbetet i sin fullständiga omfattning.

Arbetet finns också i pdf-format här:

W A Mozart - den store tonsättaren.

 

W A Mozart - den store tonsättaren

 

Ett specialarbete av

Christer Malmberg

Notexempel, symfoni 41:I Notexempel, symfoni 35:I Notexempel, symfoni 40:I Notexempel, symfoni 36:IV

 

Innehållsförteckning

Förord

Mozarts liv

Underbarnet

De italienska resorna

I Salzburg

Mannheim och Paris

Åter i tjänst hos den förhatlige ärkebiskopen

Den oundvikliga brytningen

Giftermålet

De många pianokonserternas tid

Figaros bröllop

Don Juan

Tre symfonier

De sista resorna

Det sista året

Mozarts verk

Symfonier

Konserter

Pianokonserter

Violinkonserter

Flöjtkonserter

Hornkonserter

Klarinettkonsert

Serenader för orkester

Serenader för blåsare

Kammarmusik

Violinsonater

Stråkkvartetter

Kvintetter

Piano

Pianosonater

Kyrkliga verk

Mässor

Opera

Verkförteckning

Litteraturförteckning