Wolfgang Amadé Mozart

Verkförteckning

Mozart skapade en tematisk förteckning över sina verk först 1784. I denna förde han in sina kompositioner fram till tre veckor före sin död 1791. Den första kompostionen som Mozart förde in i denna katalog var pianokonsert i Ess-dur, K 449.

Ur Mozarts verkkatalog

Ur Mozarts verkkatalog

Denna verkförteckning finns här:

Mozarts verkförteckning i faksimil

Ludwig Köchel skapade 1862 en förteckning över Mozarts kompositioner. Denna förteckning innehåller en del fel, speciellt beträffande barndomsverken, och den har därför reviderats, bland annat av Alfred Einstein; men vanligast är att den, enligt Köchel, ursprungliga numreringen används.

Ludwig Köchels katalog över Mozart verk (6 upplagan)

I denna avdelning finns Mozarts kompostioner förtecknade. Dessa har förtecknats på två olika sätt. Den första förteckningen grupperar kompositionerna i genrer, medan den andra listar kompistioner i nummerordning enligt Köchels originalnumrering.