W A MOZART - den store tonsättaren

LITTERATURFÖRTECKNING

Alfred Einstein, Mozart - människan och verket, Stockholm 1964.

Yngve Flyckt, Mozarts pianokonserter, Uddevalla 1958.

Nils-Olof Franzén, Mozart och hans värld, Stockholm 1978.

Aloys Greither, Wolfgang Amadeus Mozart, Borås 1979.

C.-G. Stellan Mörner, Mozart - underbarnet som tjusade världen, Falun 1965.

Robert Simpson, Symfoni, Stockholm 1975.

Folke H. Törnblom, Mozart, Stockholm 1949.

 

Musikens värld, Uddevalla 1979.

Sohlmans musiklexikon, Stockholm 1977.

Till Verkförteckning