Joseph Martin Kraus

Verk

Lennart Hedwall har i en bok kallad Den svenska symfonin behandlat den svenska symfonins historia. I boken presenteras en rad kända och okända tonsättare och deras symfonier. I denna bok finns även ett avsnitt om Joseph Martin Kraus och hans symfonier.

Skivkommentarer