Mindre kända tonsättare

Ett intresse jag har inom den klassiska musiken är de mindre kända tonsättarna. I synnerhet från den wienklassiska perioden. Jag samlar på så många inspelningar av denna musik jag kan komma över. Många av dessatonsättare som jag stött på kommer ifrån Böhmen. En del av dessa skriver musik av mycket god kvalitet. Man kan ibland fundera över hur musikhistorien gör sina val av kompositörer och musikverk som överlever in i framtiden, och om dessa val alltid är så korrekt gjorda.

En essä om mindre kända tonsättare kallad "Musik bredvid den stora allfarvägen" finns här.

Nedan finns det länkar till texter om olika mindre kända tonsättare.

Tonsättare samtida med Mozart

Skivkommentarer från serien "Contemporaries of Mozart" på Chandos