Husby-Sjutolfts kyrka

Altarskåp - Husby-Sjutolfts kyrka

Altarskåp - Husby-Sjutolfts kyrka

Nederluleå kyrka

Altarskåp - Nederluleå kyrka

Altarskåp - Nederluleå kyrka

Sala sockenkyrka

Altarskåp - Sala sockenkyrka

Altarskåp - Sala sockenkyrka

Sollentuna kyrka

Altarskåp - Sollentuna kyrka

Altarskåp - Sollentuna kyrka

Täby kyrka

Altarskåp - Täby kyrka

Altarskåp - Täby kyrka

Vaksala kyrka

Altarskåp - Vaksala kyrka

Altarskåp - Vaksala kyrka

Yttergrans kyrka

Altarskåp med fem stående helgon (1470–80-talet) - Yttergrans kyrka

Altarskåp med fem stående helgon (1470–80-talet) - Yttergrans kyrka