Dikter

Ord

Ett ord, som en människa fäster sig vid,
kan verka i oberäknelig tid.
Det kan framkalla glädje till livets slut,
det kan uppväcka obehag livet ut.
Ja, det påverkar livet på jorden.
Så, slarva inte med orden!

Alf Henriksson