Dikter

Bo Bergman

En positivvisa

Kom hit och hör på melodin
jag vevar kärleksfull och säll.
En sjöman ung, en ung sjöman på
Djurgårn gick en söndagskväll.
Där mötte han en flicka skön och fin,
och en flicka så skön
är en sjömans lön
för alla stormars stön
på böljan kall och grön.
De gingo vill i vårens skog
på sjömäns och på flickors vis
och satte sig bland gröna blad
så ljuvligt som i paradis,
och han bad och han fick och han tog,
som en sjöman kan be
och en flicka kan ge
med ack och tack och suck
och salta tårars ve.

Och det är visan för i fjol,
och det är visan för i år,
och det är visan som vi fått,
så länge denna världen står
i himmelsblått
och rosenrött och sol
och en flicka så grann
och en ung sjöman
i Djurgårns sälla lundar
träffa på varann.
Men frågas vem som diktat har
den sköna visans melodi
så säger jag och ljuger ej,
att det är han som, fideli
och fidelej,
och fideli, nu positivet drar
om en flicka så nätt
och en sjöman lätt på våg
och falsk i håg
som sjömäns falska sätt.

Tonsatt av Wilhelm Stenhammar i Fyra Stocksholmsdikter av Bo Bergman, op. 38, för baryton och piano alt. orkester, 1917-18.