Johan Helmich Roman

Biografi

Viktiga data i Johan Helmich Romans liv

1694 Föddes 26 oktober i Stockholm. Fadern Johan Roman var hovkapellist, modern, Margareta von Elswich, tillhörde en tysk släkt.

1711 Medlem av det svenska hovkapellet som violinist.

1712 Tilldelades stipendium för utlandsstudier enligt beslut undertecknat av Karl XII i Bender.

1716–21 Vistades i England (London). Sammanträffade med många framstående musiker (Händel, Pepusch. G B Bononcini, Ariosti); lär en tid ha varit anställd hos hertigen av Newcastle. Från denna tid finns praktiskt taget inga kompositioner bevarade.

1721 Vice hovkapellmästare i Stockholm, där hovkapellet var i ett bedrövligt tillstånd efter Karl XII:s död 1718 och stormaktsväldets fall.

1727 Förste hovkapellmästare. Dedicerade sina tolv sonater för flöjt och generalbas till drottning Ulrika Eleonora. Detta blev det enda verk av Roman som trycktes under hans livstid.

1728 Tillkom musiken till en fest hos ryske ministern greve Golovin.

1730–34 Gift med Eva Emerentia Björk. Av tre barn överlevde två söner. Hustrun dog i barnsäng.

1731 Organiserade de första offentliga konserterna i Stockholm (Riddarhuset), med både hovmusiker och adliga amatörer som medverkande.

1735–37 Företog en andra utlandsresa, nu till England, Frankrike och Italien samt åter genom Österrike och Tyskland. Syftet var såväl att bota ohälsa och begynnande dövhet som att få nya kontakter och samla musikalier för bruk vid hovet och konserterna.

1738 Omgift med Elisabeth Baumgardt. Fyra barn, av vilka två döttrar och en son överlevde. Makan avled i barnsäng 1744.

1740 Ledamot av den föregående år instiftade Kungl. Svenska Vetenskapsakademien.

1744 Den 18 augusti framfördes Drottningholmsmusiken i samband med bröllopshögtidligheterna för det nya tronföljarparet Adolf Fredrik av Holstein-Gottorp och Fredrik den stores syster Lovisa Ulrika.

1745 Begärde avsked, främst på grund av dövhet; erhöll hovintendents titel. Flyttade med sina fem barn till Haraldsmåla norr om Kalmar.

1751 Med anledning av kung Fredrik I:s död kom Roman en sista gång till Stockholm för att leda den kungliga begravningsmusiken samt kröningsmusiken för det nya kungaparet, musik som han själv komponerat.

1752–58 Tillbringade Roman på Haraldsmåla, sysselsatt bland annat med att komponera andliga vokalverk till texter främst ur Psaltaren samt att översätta musikteoretiska arbeten från italienska och engelska.

1758 Avled den 20 november i cancer på Haraldsmåla.

Johan Helmich Romans sigill

Johan Helmich Romans sigill (Stockholms Slottsarkiv).

Litteratur i urval

Bengtsson, Ingmar, J H Roman och hans instrumentalmusik. (Diss.) Uppsala 1955.

Bengtsson, Ingmar, Johan Helmich Roman – ett tvåhundraårsminne. – Svensk tidskrift för musikforskning 40, 1958, s 5–14.

Bengtsson, Ingmar, Roman, Johan Helmich: art. i Sohlmans Musiklexikon 2:a uppl. (1979) och The New Grove Dictionary (1980).

Bengtsson, Ingmar, Instrumentale Gattungen im Schmelztiegel. Zur Orchestermusik von Johan Helmich Roman (1694–1758). – i: ”Gattung zur Werk in der Musikgeschichte Norddeutschlands und Skandinaviens”. Kassel 1982, s. 97–106. (Kieler Schriften zur Musikwissenschaft 26.)

Bengtsson, Ingmar, Romanforskningens nuläge – och en blick framåt. – Svensk tidskrift för musikforskning 67, 1985, s. 7–39.

Sahlstedt, Abraham M., Äreminne öfver HofInt. Kongl. Capellmästaren ... Johan Helmich Roman. Tryckt hos Johan Georg Lange. Sthlm 1767.

Walin, Stig, Beiträge zur Geschichte der schwedischen Sinfonik. Stockholm 1941.

Vretblad, Patrik, Johan Helmich Roman 1684–1758. Den svenska musikens fader. 1–2. Sthlm 1914.

Vretblad, Patrik, Konsertlivet i Stockholm under 1700-talet. Sthlm 1918.

Verk

* BeRI-numreringen hänför sig till Ingmar Bengtssons tematiska katalog över Romans instrumentala verk, publicerad i studien ”J H Roman och hans instrumentalmusik. Käll- och stilkritiska studier”. Stockholm 1955.