Adolf Fredrik Lindblad

Verk

Lennart Hedwall har i en bok kallad Den svenska symfonin behandlat den svenska symfonins historia. I boken presenteras en rad kända och okända tonsättare och deras symfonier. I denna bok finns även ett avsnitt om Adolf Fredrik Lindblad och hans två symfonier.

Skivkommentarer