Motiv

Bibliska berättelser

Jesus uppväcker Lasaros