Michael Haydn

Verk

Symfonier

Symfoni nr 1 i C-dur, MH 23, Perger 35

Symfonin skrevs i Wien (?) omkring 1759 (?). Den är komponerad för 2 oboer, 2 fagotter, 2 horn, 2 trumpet, puka och stråkar. Den är i fyra satser:

1. Allegro
2. Andante (i G-dur)
3. Menuetto - Trio (båda i F-dur)
4. Presto

Symfoni nr 1A i D-dur, MH 24

Symfonin antas vara skriven 1758. Den är i fyra satser:

1. Allegro molto
2. Andante
3. Menuetto
4. Presto

Symfoni nr 1B i F-dur, MH 25

Symfonin antas vara skriven omkring 1760. Den är i fyra satser:

1. Allegro
2. Andante
3. Menuetto
4. Presto

Symfoni nr 1C i G-dur, MH 26

Symfonin antas vara skriven omring 1758. Den är i fyra satser:

1. Allegro molto
2. Andante
3. Menuetto
4. Presto

Symfoni nr 1D i Ess-dur, MH 35, Perger 1

Symfonin antas vara skriven i Großwardein hösten 1760. Den är i fyra satser:

1. Andante
2. Allegro con spirito
3. Menuet
4. Finale. Prestissimo

Symfoni nr 2 i C-dur, MH 37, Perger 2

Symfonin skrevs i Oradea 1761. Den är komponerad för 2 oboer, 2 fagotter, 2 horn, 2 trumpeter och stråkar. Den är i fyra satser:

1. Allegro
2. Andante (i F-dur)
3. Menuetto - Trio
4. Presto

Symfoni nr 3 i G-dur, MH 26, (Divertimento)

Symfonin är också känd som Divertimento i G-dur. Den är skriven i Großwardein 1763. Den är komponerad för 2 oboer, 2 fagotter, 2 horn och stråkar. Den är i fyra satser:

1. Allegro molto
2. Andante
3. Menuetto - Trio
4. Presto

Symfoni nr 4 i B-dur, MH 62, Perger 51

Symfonin fullbordades i Salzburg 7 december 1763. Den är komponerad för 2 oboer, 2 fagotter, 2 horn och stråkar. Den är i tre satser:

1. Allegro
2. Andante (i Ess-dur, kallad "La Confidenza")
3. Allegro molto

Symfoni nr 5 i A-dur, MH 63, Perger 3

Symfonin fullbordades i Salzburg 29 december 1763. Den är komponerad för 2 oboer, 2 fagotter, 2 horn och stråkar. Den är i fyra satser:

1. Allegro molto
2. Andante ma non troppo (i E-dur)
3. Menuetto - Trio (den senare i a-moll)
4. Presto

Symfoni nr 6 i C-dur, MH 64, Perger 4

Symfonin fullbordades i Salzburg 17 januari 1764. Den är komponerad för 2 oboer, 2 fagotter, 2 horn och stråkar. Den är i tre satser:

1. Vivace
2. Andante (i C-moll)
3. Tempo di Menuetto

Symfoni nr 7 i E-dur, MH 65, Perger 5

Symfonin fullbordades i Salzburg 25 januari 1764. Den är komponerad för 2 oboer (den första växlar till flöjt i den långsamma satsen), 2 fagotter, 2 horn och stråkar. Den är i tre satser:

1. Allegro
2. Andantino (i A-dur)
3. Allegro

Symfoni nr 8 i D-dur, MH 69, Perger 38

Symfonin antas vara skriven i Salzburg efter 1764. Den är komponerad för flöjt, 2 oboer, 2 fagotter, 2 horn, 2 trumpeter, puka och stråkar. Den är i fyra satser:

1. Allegro molto
2. Andante (i G-dur)
3. Menuetto - Trio (i d-moll)
4. Presto

Symfoni nr 9 i D-dur, MH 50, Perger 36

Symfonin skrevs i Salzburg 1766. Den är komponerad för 2 oboer, 2 fagotter, 2 horn, och stråkar. Den är i fyra satser:

1. Allegro assai
2. Andante (i d-moll)
3. Minuet - Trio
4. Presto assai

Sherman med flera tror att Minuetten och Trion kan vara komponerad av någon annan.

Symfoni nr 10 i F-dur, MH 51, Perger 45

Symfonin skrevs i

Symfonin är komponerad för 2 oboer, 2 fagotter, 2 horn och stråkar

1. Allegro assai con spirito
2. Andante garzioso
3. Prestissimo

Symfoni nr 11 i B-dur, MH 82 och 184, Perger 9

Symfonin skrevs i Salzburg 1766. Den är komponerad för 2 oboer, 2 fagotter, 2 horn och stråkar. Den är i fyra satser:

1. Allegro assai
2. Andantino (i F-dur)
3. Minuet - Trio (Trio i Ess-dur)
4. Allegro molto

Symfoni nr 12 i G-dur, MH 108, Perger 7

Symfonin skrevs i Salzburg 1768. Den är komponerad för 2 oboer, 2 fagotter, 2 horn och stråkar. Den är i fyra satser:

1. Allegro molto
2. Andante (i C-dur)
3. Menuetto - Trio
4. Prestissimo

Symfoni nr 13 i D-dur, MH 132, Perger 37

Symfonin antas vara skriven i Salzburg 1768. Den är komponerad för flöjt, 2 oboer, 2 fagotter, 2 horn, 2 trumpeter, puka och stråkar. Symfonin är ovanlig då den är i fem satser inkluderande två Minuetter:

1. Allegro
2. Andante (i G-dur)
3. Menuetto
4. Menuetto
5. Allegro molto assai

Symfoni nr 14 i D-dur, MH 41, Perger 52

Symfonin antas vara skriven i Salzburg i det sena 1760-talet. Den är ovanlig genom att den är för fyra horn istället för det mervanliga två horn. Symfonin är komponerad för 2 oboer, 2 fagotter, 4 horn och stråkar. Den är i tre satser:

1. Allegro molto
2. Adagio mà non troppo
3. Menuetto - Trio (båda i Ess-dur)

Symfoni nr 15 i D-dur, MH 150, Perger 41

Symfonin antas vara skriven i Salzburg efter 1771. Den är komponerad för flöjt, 2 oboer, 2 fagotter, 2 horn och stråkar. Den är i fyra satser:

1. Allegro spiritoso
2. Minuet - Trio (i A-dur)
3. Andante (i G-dur)
4. Presto assai

Placeringen av Minuetten som andra sats före den långsamma satsen är ovanlig i Haydns symfonier. Det sker också i symfoni nr 16.

Symfoni nr 16 i A-dur, MH 152, Perger 6

Symfonin skrevs i Salzburg 1771. Den är komponerad för 2 oboer, 2 fagotter, 2 horn och stråkar. Den är i fyra satser:

1. Allegro molto
2. Minuet - Trio (i a-moll)
3. Andante (i D-dur)
4. Allegro molto

Placeringen av Minuetten som andra sats före den långsamma satsen är ovanlig i Haydns symfonier. Det sker också i symfoni nr 15.

Symfoni nr 17 i E-dur, MH 151, Perger 44

Symfonin antas vara skriven i Salzburg efter 1771. Den är komponerad för 2 flöjter, 2 oboer, 2 fagotter, 2 horn och stråkar. Den är i fyra satser:

1. Allegro
2. Andante (i A-dur)
3. Menuetto - Trio (Trio i e-moll)
4. Allegro con spirito

Symfoni nr 18 i C-dur, MH 188, Perger 10

Symfonin fullbordades i Salzburg 23 augusti 1773. Den är komponerad för 2 oboer, 2 engelska horn, 2 fifes, 3 fagotter, tamburo och stråkar. Den är i fyra satser:

1. Allegro molto
2. Andante (i F-dur)
3. Minuet - Trio
4. Vivace

Minuetten är ovanlig genom att den har en komponerad coda istället för en da capo repetition efter Trion.

Symfoni nr 19 i D-dur, MH 198, Perger 11

Symfonin fullbordades i Salzburg 17 april 1774. Den är komponerad för flöjt, 2 oboer, 2 fagotter, 2 horn och stråkar. Den är i fyra satser:

1. Allegro
2. Andante (i d-moll)
3. Minuet - Trio (Trio i d-moll)
4. Presto assai

Av symfonierna med Minuetter denna symfoni är en av få med en Trio i en molltonart.

Symfoni nr 20 i C-dur, MH 252, Perger 12

Symfonin skrevs i Salzburg 1777. Den är en av få symfonier som har en långsam sats i molltonart. Den är komponerad för 2 oboer, 2 fagotter, 2 horn och stråkar. Den är i fyra satser:

1. Allegro molto
2. Andante (i a-moll)
3. Menuetto - Trio (båda i F-dur)
4. Presto

Symfoni nr 21 i D-dur, MH 272, Perger 42

Symfonin skrevs i Salzburg 1778. Den är komponerad för 2 oboer, 2 fagotter, 2 horn och stråkar. Den är i tre satser:

1. Adagio - Allegro molto
2. Andante (i A-dur)
3. Presto

Symfonin är en av få av Michael Haydn som har en långsam inledning till första satsen.

Symfoni nr 22 i F-dur, MH 284, Perger 14

Symfonin fullbordades i Salzburg 22 augusti 1779. Den är komponerad för 2 oboer, 2 fagotter, 2 horn och stråkar. Den är i tre satser:

1. Adagio - Presto
2. Andante (i B-dur)
3. Vivace assai

Symfonin är en av få av Michael Haydn som har en långsam inledning till första satsen.

Symfoni nr 23 i D-dur, MH 287, Perger 43

Symfonin antas vara skriven i Salzburg omkring 1779. Den är komponerad för 2 oboer, 2 fagotter, 2 horn och stråkar. Den är i tre satser:

1. Allegro assai
2. Andantino (i d-moll, D-dur från takt 65)
3. Fugato. Presto mà non troppo

Symfoni nr 24 i A-dur, MH 302, Perger 15

Symfonin fullbordades i Salzburg 19 juli 1781. Den är komponerad för 2 flöjter, 2 oboer, 2 fagotter, 2 horn, posthorn och stråkar. Den är i tre satser:

1. Allegro con brio
2. Andante cantabile (i D-dur)
3. Minuet - Trio
4. Presto

Posthornet har ett solo i Minuettens Trio.

Symfoni nr 25 i G-dur, MH 334, Perger 16

Symfonin fullbordades i Salzburg 23 maj 1783. Den är komponerad för flöjt (i andra satsen), 2 oboer, 2 fagotter, 2 horn och stråkar. Den är i tre satser:

1. Allegro con spirito
2. Andante sostenuto
3. Finale: Allegro molto

Verket antogs länge vara Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nr 37 i G-dur, K. 444 (K. 425a). Idag vet man att Mozart endast la till ett Andante maestoso som introduktion till Michael Haydns symfoni. Lothar Perger upptäckte 1907 vem som var den riktiga upphovsmannen till verket.

Symfoni nr 26 i Ess-dur, MH 340, Perger 17

Symfonin skrevs i Salzburg 1783. Symfonin var den första i en samling av endast tre symfonier som publicerades under Michael Haydns livstid. Den är komponerad för 2 oboer, 2 fagotter, 2 horn och stråkar. Den är i tre satser:

1. Allegro spiritoso
2. Adagietto affettuoso (i Ass-dur)
3. Presto

Första satsen anses av en del kommentatorer ha varit en viktig influens för Wolfgang Amadeus Mozarts 39 symfoni, K. 543, i samma tonart.

Symfoni nr 27 i B-dur, MH 358, Perger 18

Symfonin skrevs i Salzburg 1784. Den är komponerad för 2 oboer, 2 fagotter, 2 horn och stråkar. Den är i tre satser:

1. Grave - Allegro con spirito
2. Andante (i Ess-dur)
3. Presto

Symfonin är en av få av Michael Haydn som har en långsam inledning till första satsen.

Symfoni nr 28 i C-dur, MH 384, Perger 19

Symfonin skrevs i Salzburg 1784. Den är komponerad för 2 oboer, 2 fagotter, 2 horn, 2 trumpeter, puka och stråkar. Den är i tre satser:

1. Allegro spiritoso
2. Un poco adagio (i F-dur)
3. Fugato. Vivace assai

Symfoni nr 29 i d-moll, MH 393, Perger 20

Symfonin fullbordades i Salzburg 30 december 1784. Det är den enda symfoni som Michael Haydn skrev i en moll-tonart. Den är komponerad för 2 oboer, 2 fagotter, 2 horn, 2 trumpeter och stråkar. Den är i tre satser:

1. Allegro brillante
2. Andantino (i B-dur)
3. Presto scherzante

Symfoni nr 30 i D-dur, MH 399, Perger 21

Symfonin skrevs i Salzburg 1785. Den är komponerad för 2 oboer, 2 fagotter, 2 horn och stråkar. Den är i tre satser:

1. Adagio - Allegro spiritoso
2. Andante sostenuto (i G-dur)
3. Vivace molto

Symfonin är en av få av Michael Haydn som har en långsam inledning till första satsen.

Symfoni nr 31 i F-dur, MH 405, Perger 22

Symfonin fullbordades i Salzburg 30 maj 1785. Den är komponerad för 2 oboer, 2 engelska horn, 2 fagotter, 2 horn och stråkar. Den är i tre satser:

1. Allegro assai
2. Andante cantabile (i B-dur)
3. Presto

Symfoni nr 32 i D-dur, MH 420, Perger 23

Symfonin fullbordades i Salzburg 30 maj 1786. Den är komponerad för flöjt, 2 oboer, 2 fagotter, 2 horn, 2 trumpeter, puka och stråkar. Det är Haydns enda symfoni i två satser.

1. Vivace assai
2. Rondeau

Symfoni nr 33 i B-dur, MH 425/652, Perger 24

Symfonin fullbordades till mesta delen i Salzburg 28 september 1786. Åtta år efter att Haydn hade slutat skriva symfonier kompletterade han symfonin med en Minuet (16 februari 1797). Minuetten är listad i Sherman & Donleys katalog som MH 652, med en korsreferens från MH 425. Den är komponerad för 2 oboer, 2 fagotter, 2 horn, 2 trumpeter, puka och stråkar. Den är i fyra satser:

1. Vivace
2. Adagietto cantabile (i F-dur)
3. Minuet - Trio (1797)
4. Presto mà non troppo

Symfoni nr 34 i Ess-dur, MH 473, Perger 26

Symfonin skrevs i Salzburg 1788. Den är komponerad för 2 oboer, 2 fagotter, 2 horn och stråkar. Den är i tre satser:

1. Allegro con brio
2. Adagietto (i B-dur)
3. Fugato. Allegro

Symfoni nr 35 i G-dur, MH 474, Perger 27

Symfonin skrevs i Salzburg 1788. Den är komponerad för 2 oboer, 2 fagotter, 2 horn och stråkar. Den är i tre satser:

1. Allegro spiritoso
2. Andante (i D-dur med en episod i d-moll)
3. Presto

Symfoni nr 36 i B-dur, MH 475, Perger 28

Symfonin skrevs i Salzburg 1788. Den är komponerad för 2 oboer, 2 fagotter, 2 horn, 2 trumpeter, puka och stråkar. Den är i tre satser:

1. Allegro con fuoco
2. Andante con espressione (i F-dur)
3. Rondo. Presto molto

Symfoni nr 37 i D-dur, MH 476, Perger 29

Symfonin skrevs i Salzburg 1788. Den är komponerad för 2 oboer (den andra alternerar på flöjt i andra satsen), 2 fagotter, 2 horn och stråkar. Den är i tre satser:

1. Vivace
2. Andantino (i A-dur)
3. Allegro assai

Symfoni nr 38 i F-dur, MH 477, Perger 30

Symfonin skrevs i Salzburg 1788. Den är komponerad för 2 oboer, 2 fagotter, 2 horn och stråkar. Den är i tre satser:

1. Allegro molto
2. Andantino (i C-dur)
3. Scherzando

Symfoni nr 39 i C-dur, MH 478, Perger 31

Symfonin skrevs i Salzburg 1788. Den är komponerad för 2 oboer, 2 fagotter, 2 horn, 2 trumpeter, puka och stråkar. Den är i tre satser:

1. Allegro con spirito
2. Andante (i G-dur)
3. Fugato. Molto vivace

Symfoni nr 40 i F-dur, MH 507, Perger 32

Symfonin fullbordades i Salzburg 15 juli 1789. Den är komponerad för 2 oboer, 2 fagotter, 2 horn och stråkar. Den är i tre satser:

1. Allegro molto
2. Adagio mà non troppo
3. Rondeau. Vivace

Symfoni nr 41 i A-dur, MH 508, Perger 33

Symfonin fullbordades i Salzburg 26 juli 1789 och är den sista symfonin han skrev (han levde ytterligare 17 år). Den är komponerad för 2 oboer, 2 fagotter, 2 horn och stråkar. Den är i tre satser:

1. Spiritoso
2. Andante (i D-dur)
3. Fugato. Vivace molto

Sista satsen är ett fugato, något detta verk har gemensamt med Wolfgang Amadeus Mozarts 41 symfoni i C-dur.