Michael Haydn

Verkförteckning

Symfonier

MH 23 (Perger 35) Symfoni nr 1 i C (2 ob, 2 fg, 2 ho, 2 tr, pu, str) 1. Allegro
2. Andante (i G)
3. Menuetto - Trio (båda i F)
4. Presto
Wien (?) omkring 1759 (?)
MH 24 Symfoni nr 1A i D () 1. Allegro molto
2. Andante
3. Menuetto
4. Presto
1758 (?)
MH 25 Symfoni nr 1B i F () 1. Allegro
2. Andante
3. Menuetto
4. Presto
omring 1760
MH 26 Symfoni nr 1C i G () 1. Allegro molto
2. Andante
3. Menuetto
4. Presto
omring 1758
MH 35 (Perger 1) Symfoni nr 1D i Ess () 1. Andante
2. Allegro con spirito
3. Menuet
4. Finale. Prestissimo
Großwardein hösten 1760
MH 37 (Perger 2) Symfoni nr 2 i C (2 ob, 2 fg, 2 ho, 2 tr, str) 1. Allegro
2. Andante (i F)
3. Menuetto - Trio
4. Presto
Oradea 16 februari 1761
MH 26 Symfoni nr 3 i G (Divertimento) (2 ob, 2 fg, 2 ho, str) 1. Allegro molto
2. Andante
3. Menuetto - Trio
4. Presto
Großwardein 1763
MH 62 (Perger 51) Symfoni nr 4 i B (2 ob, 2 fg, 2 ho, str) 1. Allegro
2. Andante (i Ess, kallad "La Confidenza")
3. Allegro molto
Salzburg 7 december 1763
MH 63 (Perger 3) Symfoni nr 5 i A (2 ob, 2 fg, 2 ho, str) 1. Allegro molto
2. Andante ma non troppo (i E)
3. Menuetto - Trio (den senare i a)
4. Presto
Salzburg 29 december 1763
MH 64 (Perger 4) Symfoni nr 6 i C (2 ob, 2 fg, 2 ho, str) 1. Vivace
2. Andante (i C)
3. Tempo di Menuetto
Salzburg 17 januari 1764
MH 65 (Perger 5) Symfoni nr 7 i E (2 ob (den första växlar till flöjt i den långsamma satsen), 2 fg, 2 ho, str) 1. Allegro
2. Andantino (i A)
3. Allegro
Salzburg 25 januari 1764
MH 69 (Perger 38) Symfoni nr 8 i D (fl, 2 ob, 2 fg, 2 ho, 2 tr, pu, str) 1. Allegro molto
2. Andante (i G)
3. Menuetto - Trio (i d)
4. Presto
Salzburg efter 1764
MH 50 (Perger 36) Symfoni nr 9 i D (2 ob, 2 fg, 2 ho, str) 1. Allegro assai
2. Andante (i d)
3. Minuet - Trio
4. Presto assai
Salzburg 1766
MH 51 (Perger 45) Symfoni nr 10 i F (2 ob, 2 fg, 2 ho, str) 1. Allegro assai con spirito
2. Andante garzioso
3. Prestissimo
Großwardein 1760-62?
MH 82/184 (Perger 9) Symfoni nr 11 i B (2 ob, 2 fg, 2 ho, str) 1. Allegro assai
2. Andantino (i F)
3. Minuet - Trio (Trio i Ess)
4. Allegro molto (MH 184)
Salzburg 1766
MH 108 (Perger 7) Symfoni nr 12 i G (2 ob, 2 fg, 2 ho, str) 1. Allegro molto
2. Andante (i C)
3. Menuetto - Trio
4. Prestissimo
Salzburg 1768
MH 132 (Perger 37) Symfoni nr 13 i D (fl, 2 ob, 2 fg, 2 ho, 2 tr, pu, str) 1. Allegro
2. Andante (i G)
3. Menuetto
4. Menuetto
5. Allegro molto assai
Salzburg 1768 (?)
MH 41 (Perger 52) Symfoni nr 14 i D (2 ob, 2 fg, 4 ho, str) 1. Allegro molto
2. Adagio mà non troppo
3. Menuetto - Trio (båda i Ess)
Salzburg i det sena 1760-talet (?)
MH 150 (Perger 41) Symfoni nr 15 i D (fl, 2 ob, 2 fg, 2 ho, str) 1. Allegro spiritoso
2. Minuet - Trio (i A)
3. Andante (i G)
4. Presto assai
Salzburg efter 1771 (?)
MH 152 (Perger 6) Symfoni nr 16 i A (2 ob, 2 fg, 2 ho, str) 1. Allegro molto
2. Minuet - Trio (i a)
3. Andante (i D)
4. Allegro molto
Salzburg 1771
MH 151 (Perger 44) Symfoni nr 17 i E (2 fl, 2 ob, 2 fg, 2 ho, str) 1. Allegro
2. Andante (i A)
3. Menuetto - Trio (Trio i e)
4. Allegro con spirito
Salzburg efter 1771 (?)
MH 188 (Perger 10) Symfoni nr 18 i C (2 ob, 2 eng ho, 2 fifes, 3 fg, tamburo, str) 1. Allegro molto
2. Andante (i F)
3. Minuet - Trio
4. Vivace
Salzburg 23 augusti 1773
MH 198 (Perger 11) Symfoni nr 19 i D (fl, 2 ob, 2 fg, 2 ho, str) 1. Allegro
2. Andante (i d)
3. Minuet - Trio (Trio i d)
4. Presto assai
Salzburg 17 april 1774
MH 252 (Perger 12) Symfoni nr 20 i C (2 ob, 2 fg, 2 ho, str) 1. Allegro molto
2. Andante (i a)
3. Menuetto - Trio (båda i F)
4. Presto
Salzburg 1777
MH 272 (Perger 42) Symfoni nr 21 i D (2 ob, 2 fg, 2 ho, str) 1. Adagio - Allegro molto
2. Andante (i A)
3. Presto
Salzburg 1778
MH 284 (Perger 14) Symfoni nr 22 i F (2 ob, 2 fg, 2 ho, str) 1. Adagio - Presto
2. Andante (i B)
3. Vivace assai
Salzburg 22 augusti 1779
MH 287 (Perger 43) Symfoni nr 23 i D (2 ob, 2 fg, 2 ho, str) 1. Allegro assai
2. Andantino (i d, D-dur från takt 65)
3. Fugato. Presto mà non troppo
Salzburg omkring 1779 (?)
MH 302 (Perger 15) Symfoni nr 24 i A (2 fl, 2 ob, 2 fg, 2 ho, posthorn, str) 1. Allegro con brio
2. Andante cantabile (i D)
3. Minuet - Trio
4. Presto
Salzburg 19 juli 1781
MH 334 (Perger 16) Symfoni nr 25 i G (fl (i andra satsen), 2 ob, 2 fg, 2 ho, str) 1. Allegro con spirito
2. Andante sostenuto
3. Finale: Allegro molto
Salzburg 23 maj 1783
MH 340 (Perger 17) Symfoni nr 26 i Ess (2 ob, 2 fg, 2 ho, str) 1. Allegro spiritoso
2. Adagietto affettuoso (i Ass)
3. Presto
Salzburg 1783
MH 358 (Perger 18) Symfoni nr 27 i B (2 ob, 2 fg, 2 ho, str) 1. Grave - Allegro con spirito
2. Andante (i Ess)
3. Presto
Salzburg 1784
MH 384 (Perger 19) Symfoni nr 28 i C (2 ob, 2 fg, 2 ho, 2 tr, pu, str) 1. Allegro spiritoso
2. Un poco adagio (i F)
3. Fugato. Vivace assai
Salzburg 1784
MH 393 (Perger 20) Symfoni nr 29 i d (2 ob, 2 fg, 2 ho, 2 tr, str) 1. Allegro brillante
2. Andantino (i B)
3. Presto scherzante
Salzburg 30 december 1784
MH 399 (Perger 21) Symfoni nr 30 i D (2 ob, 2 fg, 2 ho, str) 1. Adagio - Allegro spiritoso
2. Andante sostenuto (i G)
3. Vivace molto
Salzburg 1785
MH 405 (Perger 22) Symfoni nr 31 i F (2 ob, 2 eng ho, 2 fg, 2 ho, str) 1. Allegro assai
2. Andante cantabile (i B)
3. Presto
Salzburg 30 maj 1785
MH 420 (Perger 23) Symfoni nr 32 i D (fl, 2 ob, 2 fg, 2 ho, 2 tr, pu, str) 1. Vivace assai
2. Rondeau
Salzburg 30 maj 1786
MH 425/652 (Perger 24) Symfoni nr 33 i B (2 ob, 2 fg, 2 ho, 2 tr, pu, str) 1. Vivace
2. Adagietto cantabile (i F)
3. Minuet - Trio (MH 652, 1797)
4. Presto mà non troppo
Salzburg 28 september 1786; Minuet 16 februari 1797
MH 473 (Perger 26) Symfoni nr 34 i Ess (2 ob, 2 fg, 2 ho, str) 1. Allegro con brio
2. Adagietto (i B)
3. Fugato. Allegro
Salzburg 1788
MH 474 (Perger 27) Symfoni nr 35 i G (2 ob, 2 fg, 2 ho, str) 1. Allegro spiritoso
2. Andante (i D med en episod i d-moll)
3. Presto
Salzburg 1788
MH 475 (Perger 28) Symfoni nr 36 i B (2 ob, 2 fg, 2 ho, 2 tr, pu, str) 1. Allegro con fuoco
2. Andante con espressione (i F)
3. Rondo. Presto molto
Salzburg 1788
MH 476 (Perger 29) Symfoni nr 37 i D (2 ob (den andra alternerar på flöjt i andra satsen), 2 fg, 2 ho, str) 1. Vivace
2. Andantino (i A)
3. Allegro assai
Salzburg 1788
MH 477 (Perger 30) Symfoni nr 38 i F (2 ob, 2 fg, 2 ho, str) 1. Allegro molto
2. Andantino (i C)
3. Scherzando
Salzburg 1788
MH 478 (Perger 31) Symfoni nr 39 i C (2 ob, 2 fg, 2 ho, 2 tr, pu, str) 1. Allegro con spirito
2. Andante (i G)
3. Fugato. Molto vivace
Salzburg 1788
MH 507 (Perger 32) Symfoni nr 40 i F (2 ob, 2 fg, 2 ho, str) 1. Allegro molto
2. Adagio mà non troppo
3. Rondeau. Vivace
Salzburg 15 juli 1789
MH 508 (Perger 33) Symfoni nr 41 i A (2 ob, 2 fg, 2 ho, str) 1. Spiritoso
2. Andante (i D)
3. Fugato. Vivace molto
Salzburg 26 juli 1789