Är datorn en "hon" eller en "han"?

En pastor som tidigare har varit sjöman var väl medveten om att båtar och skepp omtalas med hon och henne. Han funderade en hel del över vilket kön en dator har.

För att besvara frågan ordnade han två grupper med dataexperter av olika slag. Den första gruppen bestod av kvinnor och den andra gruppen bestod av män. Båda grupperna fick i uppgift att reda ut om datorerna skulle vara manliga eller kvinnliga samt ge fyra motiveringar för sina val.

Kvinnogruppen kom överens om att datorer är MANLIGA med följande motivering:

Männen däremot ansåg att datorerna är KVINNLIGA med följande motivering: