Recept

Här har jag samlat mina favoritrecept. Dessa har hämtats från olika receptböcker, recepthäften, lösa receptblad m. m. Även en del egna varianter på recept finns här. Samlandet har skett under flera år, och fortgår alltjämt.

Recepten är inordnade i olika kategorier. För en del av dessa kategorier finns även underkategorier. Recepten kan nås via länkarna i spalten till vänster. Recepten finns också grupperade i bokstavsorning i ett register.

Mitt eget receptbibliotek omfattar ett 90-tal receptböcker. 5-6 stycken av dessa är grundkokböcker. En av rariteterna är Dr. Charles Emil Hagdahls klassiska kokbok Kokkonsten som vetenskap och konst med särskildt afseende på helsolärans och ekonomiens fordringar i faksimil. Andra receptböcker är snävare inom olika receptkategorier, eller har ett särskilt tema. Några utländska receptböcker har även letat sig in i mitt receptbibliotek.