Franz Schubert

Verkförteckning

Förkortningen ”D” refererar till "Deutsch", som står för Otto Erich Deutsch. Deutsch var den som katalogiserade Schuberts verk i kronologisk ordning efter kompositionsdatum. Denna katalog har uppdaterats flera gånger beroende på nya forskningsrön avseende verkens tillkomst. Därav följer att listan ibland upptar alternativa nummer.

Deutsch katalog över Schuberts verk

Endast ett fåtal, knappt 100, av Schuberts verk fick opusnummer under Schuberts livstid. Ungefär hälften av opusnumren har tillkommit postumt och indikerar inte i vilken ordning verken tillkommit utan i vilken ordning de publicerades. Sedan slutet av 1800-talet har ingen ny opusnumrering gjorts utan D-numren är de som använts.

Orkestermusik

Symfonier
D 82 Symfoni nr 1 i D
(fl, 2 ob, 2 kl, 2 fg, 2 ho, 2 tr, pu, str)
1. Adagio - Allegro vivace
2. Andante (i G)
3. Menuetto. Allegretto - Trio
4. Allegro vivace
28 oktober 1813
D 125 Symfoni nr 2 i B
(2 fl, 2 ob, 2 kl, 2 fg, 2 ho, 2 tr, pu, str)
1. Largo - Allegro vivace
2. Andante (i Ess)
3. Menuetto. Allegro vivace (i c) - Trio (i Ess)
4. Presto vivace
mellan 10 december 1814 och 24 mars 1815
D 200 Symfoni nr 3 i D
(2 fl, 2 ob, 2 kl, 2 fg, 2 ho, 2 tr, pu, str)
1. Adagio maestoso - Allegro con brio
2. Allegretto (i G)
3. Menuetto. Vivace - Trio
4. Presto vivace
mellan 24 maj och 19 juli 1815
D 417 Symfoni nr 4 i c tragiska
(2 fl, 2 ob, 2 kl, 2 fg, 4 ho, 2 tr, pu, str)
1. Adagio molto – Allegro vivace
2. Andante (i Ass)
3. Menuetto. Allegro vivace - Trio (i Ess)
4. Allegro
27 april 1816
D 485 Symfoni nr 5 i B
(fl, 2 ob, 2 fg, 2 ho, str)
1. Allegro
2. Andante con moto (i Ess)
3. Menuetto. Allegro molto (i g) - Trio (i G)
4. Allegro vivace
mellan september och 3 oktober 1816
D 589 Symfoni nr 6 i C lilla C-dur
(2 fl, 2 ob, 2 kl, 2 fg, 2 ho, 2 tr, pu, str)
1. Adagio - Allegro
2. Andante (i F)
3. Scherzo. Presto - Trio. Più lento (Trio i E)
4. Allegro moderato
mellan oktober 1817 och februari 1818
D 729 Symfoni nr 7 i E (ofullbordad)
(2 fl, 2 ob, 2 kl, 2 fg, 4 ho, 2 tr, 3 trb, pu, str)
1. Adagio - Allegro
2. Andante
3. Scherzo. Allegro - Trio
4. Allegro giusto
augusti 1821
D 759 Symfoni nr 8 i h ofullbordade
(2 fl, 2 ob, 2 kl, 2 fg, 2 ho, 2 tr, 3 trb, pu, str)
1. Allegro moderato
2. Andante con moto (i E)
3. Allegro (fragment)
1822
D 944 Symfoni nr 9 i C stora C-dur
(2 fl, 2 ob, 2 kl, 2 fg, 2 ho, 2 tr, 3 trb, pu, str)
1. Andante - Allegro ma non troppo
2. Andante con moto (i a)
3. Scherzo. Allegro vivace - Trio (i C/A)
4. Finale. Allegro vivace
1826-mars 1828
D 936A Symfoni nr 10 i D (skiss) 1. (Allegro maestoso)
2. Andante (i h/H)
3. Scherzo (Allegro moderato)
oktober-november 1828