Franz Berwald

Verkförteckning

Orkesterverk

Symfonier
Symfoni i A
(fragment)
1. Adagio - Allegro moderato 1820
Symfoni nr 1 i g Sinfonie sérieuse 1. Allegro con energia
2. Adagio maestoso (F)
3. Stretto (g och A)
4. Adagio - Allegro molto (G och g)
1841-42
Symfoni nr 2 i D Sinfonie capricieuse 1. Allegro
2. Andante (A)
3. Finale. Allegro assai
1842
Symfoni nr 3 i C Sinfonie singulière 1. Allegro fuocoso
2. Adagio - Scherzo. Allegro assai - Adagio (G)
3. Finale. Presto (c - C)
1845
Symfoni nr 4 i Ess Naïve 1. Allegro risoluto
2. Adagio (D)
3. Scherzo. Allegro molto (B)
4. Finale. Allegro vivace
1845
Tonmålningar
Slaget vid Leipzig   1828
Ein humoristisches Capriccio   1841
Elfenspiel   1841
Ernste und heitere Grillen (Allvarsamma och glada infall)   1842
Erinnerung an die norwegischen Alpen (Minnen från Norska Fjellen)   1842
Bajadärfesten   1842
Wettlauf   1842
Konserter
Tema och variationer för violin och orkester i B Introduzione: Largo
Andante con variatione
Var 3: Risoluto
Var 4: Adagio con affectuoso - poco allegretto
1816
Konsert för två violiner och orkester
(försvunnen)
  1817
Violinkonsert i ciss, op 2 1. Allegro moderato
2. Adagio (E)
3. Rondo. Allegretto (e - E)
1820
Konsertstycke för fagott och orkester 1. Allegro non troppo (F)
2. Andante (tema med variationer) - Adagio. Tempo I (B)
1827
Pianokonsert i D 1. Allegro con brio
2. Andantino (G)
3. Allegro molto
1855
Övrigt för orkester
Fri Fantasi för stor orkester
(försvunnen)
  1817
Revue-Marsch för militärorkester   1818
Tema och variationer för orkester över Götherna fordomdags drucko ur horn
(försvunnen)
  1819
Polonaise för stor orkester, komponerad till firande av Karl XIV Johans 25-åriga regeringstid   1843

Kammarmusik

Duos
Violinsonat
(ungdomsverk, försvunnen)
   
Concertino för Violin och piano
(skriven för Christina Nilsson)
  1859
Duo för violin och piano i D 1. Allegro (D)
2. Romance: Andante (fiss)
3. Allegro giocoso (d-D)
1857-60
Duo för cello och piano i d 1. Allegro ma non troppo (d)
2. Poco Adagio quasi Andante (G)
3. Allegro agitato (d)
publ 1858
Duo concertante för två violiner   1822
Trios
Trio för tre violiner
(ungdomsverk, försvunnen)
   
Trio för violin, cello och piano i C   1845
Trio nr 1 för violin, cello och piano i Ess 1. Introduzione: Largo - Allegro con brio (Ess)
2. Andante graziosos - Romanze: Poco adagio - Andante (Ass)
3. Allegro con spirito quasi presto (Ess)
1849
Trio nr 2 för violin, cello och piano i f 1. Allegro molto (f)
2. Larghetto (F)
3. Scherzo: Molto allegro (Ass)
4. Allegro molto (f)
1851
Trio nr 3 för violin, cello och piano i d 1. Allegro non molto (d)
2. Adagio quasi largo (B)
3. Allegro molto (D-d)
1851
Trio nr 4 för violin, cello och piano i C 1. Allegro (C)
2. Adagio (G)
3. Finale quasi Presto (C)
 
Kvartetter
Stråkkvartett i g 1. Allegro moderato (g)
2. Poco Adagio (B)
3. Allegro (g)
4. Allegretto (G)
1818
Stråkkvartett i B
(försvunnen)
  1818
Stråkkvartett i Ess 1. Allegro con brio - Allegro di molto (Ess)
2. Adagio quasi andante (Ess)
3. Allegro assai (c)
4. Adagio - Allegro di molto (Ess)
1849
Stråkkvartett i a 1. Adagio - Un poco meno Allegro (a)
2. Adagio (B)
3. Allegro assai (F)
4. Allegro molto (a)
1849
Kvartett för piano, klarinett, horn och fagott i Ess 1. Adagio - Allegro ma non troppo (Ess)
2. Adagio (Ass)
3. Allegro (Ess)
1819
Kvintetter
Kvintett för piano och stråkar i c 1. Allegro molto (c)
2. Adagio quasi Andante (Ess)
3. Allegro assai e con spirito (c)
1853
Kvintett nr 2 för piano och stråkar i A
(tillägnad Franz Liszt)
1. Allegro con gusto (A)
2. Allegro vivace (D)
3. Poco Andante (F)
4. Allegro molto (D)
 
Septett
Septett för klarinett, fagott, horn, violin, viola, cello och kontrabas i B 1. Adagio - Allegro molto (B)
2. Poco Adagio - Prestissimo - Poco Adagio (Ass-Ess-Ass)
3. Allegro con spirito (B)
1828

Orgel

En landtlig bröllopsfest för orgel eller piano a quatre mains   1844

Piano

Vals till minne af min Mor   ca 1809
Musikalisk Journal 1. Andante - Allegretto (A, 1818)
2. Echo (B, 1818)
3. Tema och variationer (Ess, 1818)
4. Polonaise bagatelle (a, 1819)
5. Tema och variationer (g, 1819)
6. Polonaise (f, 1819)
7. Tempo di Marcia (1819)
8. Tema och variationer (Ess, 1820)
9. March Triomphale (1820)
10. Rondeau - Bagatelle (B, 1820)
1818-1820
Introduction et Marche triomphale    
Tre pianostycken 1. Romanza et scherzo
2. Presto feroce
3. Une plaisanterie
1859-1860
Liten fyrstämmig fuga    

Vokalmusik

Operor
Gustaf Vasa
(ofullbordad)
  1827
Leonida
(ofullbordad, försvunnen)
  1829
Der Verräther.
Libretto: M G Saphir
(försvunnen)
  1830
Donna Isabella
(ofullbordad)
  1830
Jag går i kloster, operett i två akter.
Libretto: F Berwald
  1842
Modehandlerskan, operett i tre akter.
Libretto: F Berwald
  1843
Ein ländliches Verlobungsfest in Schweden, operett i en akt. Tillägnad Jenny Lind.
Libretto: Otto Prechtler
  1847
Estrella di Soria, romantisk opera i tre akter.
Libretto: Otto Prechtler
  1841, rev. 1848
Drottningen av Golconda, romantisk opera i tre akter.
Efter fransk orginaltext: Aline, Reine de Golconde av Vidal ovh Faviere
  1864
Cecilia
(ofullbordad)
   
Maria Stuart
(ofullbordad)
   
Körmusik
Kantat i anledning af högtidligheterna den 5 november 1821 för solo, kör och orkester 1. Introduzione: Largo (D)
2. Aria: Allegro (Ess)
3. Largo (Ess)
4. Kör: Adagio (D)
5. Recitativ - Trio: Andante (B)
6. Kör (da capo) (D)
1821
Kantat vid H K H Kronprinsessans ankomst till Sverige den 5 juni 1823 för två sopraner, tenor, två basar och orkester 1. Introduction: Largo (E)
2. Recitativ - Kvintett: Adagio (E)
3. Duo: Andantino (F)
4. Recitativ: Allegro non troppo (D)
5. Aria: Allegro non troppo (D)
6. Terzetto: Andante moderato - più Allegro (Ess)
7. Romance - Recitativ - Finale - Kvintett: Allegro (Ess)
1823
Grande Serenad i F för tenor, klarinett, horn, piano, viola, cello och kontrabas
(endast fragment finns kvar)
1. Introduction: Adagio (F)
2. Allegro (F)
3. Poco Allegretto (F)
4. Allegro con spiritoso (F)
1825
Hymn: Gebet der Pilger um heiligen Gnade (ur oratoriet Der Zug nach Jerusalem) för fyrstämmig manskör, flöjt två klarinetter, två fagotter, och stråkar   före 1844
Effecit Gaudium för två körer, med latinsk och tysk text    
Konung Karl XII:s Seger vid Narva för fyra tenorer och blåsorkester.
Text: Henrik Wilhelm Bredberg
  1845
Gustaf Adolf den Stores Seger och Död vid Lützen för solo, kör, blåsorkester och orgel.
Text: Georg Gabriel Ingelman
1. Adagio - poco Andante (Ess)
2. Allegro maestoso (C)
3. Poco Andante (F) -
4. Allegro (d)
5. Allegro moderato e maestoso (D)
6. Recitativ - Andante (c)
7. Larghetto (Ass)
1845
Nordiska Fantasie-bilder för solo, kör, blåsare och orgel 1. Odins ankomst
2. Fridsengelns budskap
3. Asarnes rådplägning
4. Herdarnes kväde
5. Ljusalfers varning
6. Kämparnes jubelsång
1846
Gustaf Vasas färd till Dalarne för solo, manskör och orgel.
Text: Herman Sätherberg
1. Introduzione: Larghetto (D)
2. Andante (c)
3. Allegretto (Ess)
4. Larghetto (Ess)
5. Allegro spiritoso (C)
6. Aria: Andante (a)
7. Allegro moderato (d)
8. Romance: Andante (G)
9. Allegro (D)
10. Finale: Andante (F)
1849
Apoteose till firande av 300 årsminnet af Shakespeares födelse för solo, manskör och orkester 1. Kör: Adagio (F)
2. Romance: Larghetto (Ass)
3. Kör: Allegro moderato (C)
4. Solo med kör: Poco Andante (Ess)
5. Solo: Andante (G)
6. Kör (identisk med nr 3)
1864
Hymn och jubelsång för invigningen af industriutställningen i Stockholm den 15 juni 1866 för manskör och blåsorkester 1. Hymn: Andante (Ess)
2. Jubelkör (B)
3. Marsch (Ess)
1866
Harmonisering av koralerna 1-59 i Haeffners koralbok   1867-1868
Sånger
Drei Singlieder 1. Glöm ej dessa dar
2. Lebt wohl ihr Berge
3. A votre age
1817
Östersjön
Text: Oskar Fredrik
   
Blomman
Text: Johan Ludvig Runeberg
   
Des Mädchens Klage
Text: Friedrich Schiller
   
Aftonrodnaden
Text: Ingelman
   
Dröm
Text: Ludwig Uhland
   
Vaggvisa
Text: Rafael Hertzberg
   
Svenska folk i samdrägt sjung
Text: Herman Sätherberg
  publ 1844
Sång till Konungen den 4 juli 1844   1844
Eko från när och fjärran för sopran och obligat klarinett   1865