Mindre lyckade direktöversättningar

1. Do you shark? (Hajar du?)
2. No but hallo, I feel again you! (Nej men hejsan, jag känner igen dig!)
3. Oops, my heavy coin! (Oj, min tunga slant!)
4. Would you have coffee on the food? (Vill du ha kaffe på maten?)
5. How plenty is the bell? (Hur mycket är klockan?)
6. Shot around yourself! (Sköt om dig!)
7. Look you not if! (Se dig inte om!)
8. Is it overheadtaken possible? (Är det överhuvudtaget möjligt?)
9. I have never heard on husband! (Jag har aldrig hört på maken!)
10. How stands it to? It's banging and walking! (Hur står det till? Det knallar och går!)
11. Listen to the pink-yard-radio! (Lyssna på skärgårdsradion!)
12. To jump into a crazy barrel. (Att hoppa i galen tunna)
13. Where took the road the road? (Vart tog vägen vägen?)
14. We are out on a field and field! (Vi är ute på en åker och åker!)
15. Beat yourself down! (Slå dig ned!)
16. I give seventeen in that! (Det ger jag sjutton i!)
17. How much am I guilty? (Hur mycket är jag skyldig?)
18. Take yourself in the fire! (Ta dig i brasan!)
19. Cool in the storm. (Lugn i stormen.)
20. There is no danger on the roof. (Det är ingen fara på taket.)
21. Give the iron. (Ge järnet.)
22. Bellclean! (Klockrent!)
23. Hit you down and take for you of the cookies. (Slå dig ner och ta för dig av kakorna.)
24. Close to the eye shoots no hare. (Nära ögat skjuter ingen hare.)
25. What are you for one? I don't feel again you. (Vad är du för en? Jag känner inte igen dig.)
26. Do not if it! (Gör inte om det!)
27. And now we will have some bone streching! (Och nu tar vi oss en bensträckare!)
28. Keep the gear, it's always. (Behåll växeln, det är jämnt.)
29. It's only soupcod. (Det är bara soppatorsk.)
30. The time is only the baby. (Klockan är bara barnet.)
31. Have you changed if? (Har du bytt om?)
32. Now walks shame on dry land. (Nu går skam på torra land.)
33. It's withwind. (Det är medvind.)
34. Break together and come again. (Bryt ihop och kom igen.)
35. Santa Clauses in the attic. (Tomtar på loftet.)