Albertus Pictor: Salomo upphöjer sin moder Batseba - Odensala kyrka

Salomo upphöjer sin moder Batseba - Odensala kyrka

Salomo upphöjer sin moder Batseba - Odensala kyrka

© Christer Malmberg 2024