Albertus Pictor: Jesus på förklaringsberget - Odensala kyrka

Jesus på förklaringsberget flankerad av Mose och Elia. Vid sina fötter har Jesus ytterligare tre gestalter, Petrus, Jakob och Johannes - Odensala kyrka

Jesus på förklaringsberget flankerad av Mose och Elia. Vid sina fötter har Jesus ytterligare tre gestalter, Petrus, Jakob och Johannes - Odensala kyrka

© Christer Malmberg 2024