Albertus Pictor: Skeppet Oxen, som seglas av S:t Olof - Lids kyrka

Skeppet Oxen, som seglas av S:t Olof i kappseglingen med brodern om Norges krona - Lids kyrka

Skeppet Oxen, som seglas av S:t Olof i kappseglingen med brodern om Norges krona - Lids kyrka

© Christer Malmberg 2024