Albertus Pictor: Kristi himmelsfärd och Pingstundret - Lids kyrka

Kristi himmelsfärd och Pingstundret, dvs. den Helige Andes utgjutande över apostlarna, i en hopkomponerad scen - Lids kyrka

Kristi himmelsfärd och Pingstundret, dvs. den Helige Andes utgjutande över apostlarna, i en hopkomponerad scen - Lids kyrka

© Christer Malmberg 2024