Albertus Pictor: Två profeter - Kumla kyrka

Två profeter - Kumla kyrka

Två profeter - Kumla kyrka

© Christer Malmberg 2024