Albertus Pictor: Två harar stöter ner jägaren i en grop, ur vilken det slår upp eldsflammor - Kumla kyrka

Fabeln om jakt på helgdagar. Två harar stöter ner jägaren i en grop, ur vilken det slår upp eldsflammor - Kumla kyrka

Fabeln om jakt på helgdagar. Två harar stöter ner jägaren i en grop, ur vilken det slår upp eldsflammor - Kumla kyrka

© Christer Malmberg 2024