Albertus Pictor: Mose mottager Lagens tavlor på berget Sinai - Kumla kyrka

Mose mottager Lagens tavlor på berget Sinai - Kumla kyrka

Mose mottager Lagens tavlor på berget Sinai - Kumla kyrka

© Christer Malmberg 2024