Albertus Pictor: Man som dödar vildsvin - Kumla kyrka

Man som dödar vildsvin - Kumla kyrka

Man som dödar vildsvin - Kumla kyrka

© Christer Malmberg 2024