Albertus Pictor: Jesse rot dvs. profeter och Jesu anfäder framställda i ett "stamträd": Jesse - Kumla kyrka

Jesse rot dvs. profeter och Jesu anfäder framställda i ett 'stamträd': Jesse - Kumla kyrka

Jesse rot dvs. profeter och Jesu anfäder framställda i ett "stamträd": Jesse - Kumla kyrka

© Christer Malmberg 2024