Albertus Pictor: Wideke Welandsson dödas av Didrik av Bern - Floda kyrka

Wideke Welandsson dödas av Didrik av Bern - Floda kyrka

Wideke Welandsson dödas av Didrik av Bern - Floda kyrka

© Christer Malmberg 2024