Albertus Pictor: Simson bär Gazas stadsportar; Delila klipper Simsons hår - Floda kyrka

Simson bär Gazas stadsportar; Delila klipper Simsons hår - Floda kyrka

Simson bär Gazas stadsportar; Delila klipper Simsons hår - Floda kyrka

© Christer Malmberg 2024