Albertus Pictor: Detalj ur Pingstundret - Floda kyrka

Detalj ur Pingstundret, dvs. den Helige Andes utgjutande över apostlarna - Floda kyrka

Detalj ur Pingstundret, dvs. den Helige Andes utgjutande över apostlarna - Floda kyrka

© Christer Malmberg 2024