Albertus Pictor: Pingstundret - Floda kyrka

Pingstundret, dvs. den Helige Andes utgjutande över apostlarna; Ovanför inom en molnkrans en bröstbild av Fadern - Floda kyrka

Pingstundret, dvs. den Helige Andes utgjutande över apostlarna; Ovanför inom en molnkrans en bröstbild av Fadern - Floda kyrka

© Christer Malmberg 2024