Albertus Pictor: Mose vid den brinnande törnbusken - Floda kyrka

Mose vid den brinnande törnbusken - Floda kyrka

Mose vid den brinnande törnbusken - Floda kyrka

© Christer Malmberg 2024