Albertus Pictor: Mose slår vatten ur klippan - Floda kyrka

Mose slår vatten ur klippan - Floda kyrka

Mose slår vatten ur klippan - Floda kyrka

© Christer Malmberg 2024