Albertus Pictor: Marias förhärligande - Floda kyrka

Marias förhärligande - Floda kyrka

Marias förhärligande - Floda kyrka

© Christer Malmberg 2024