Albertus Pictor: Maria Magdalenas hänryckning - Floda kyrka

Maria Magdalenas hänryckning. Sex änglar lyfter henne mot himlen, så som hon sju gånger om dagen blev hänryckt i sin bön - Floda kyrka

Maria Magdalenas hänryckning. Sex änglar lyfter henne mot himlen, så som hon sju gånger om dagen blev hänryckt i sin bön - Floda kyrka

© Christer Malmberg 2024