Albertus Pictor: Jungfru Marias tempelgång - Floda kyrka

Jungfru Marias tempelgång. Maria, följd av sina föräldrar, går fram mot översteprästen, mot vilken hon räcker fram en bok. Han pekar mot ett altare med en bild av Mose - Floda kyrka

Jungfru Marias tempelgång. Maria, följd av sina föräldrar, går fram mot översteprästen, mot vilken hon räcker fram en bok. Han pekar mot ett altare med en bild av Mose - Floda kyrka

© Christer Malmberg 2024