Albertus Pictor: Bebådelsen för jungfru Maria - Floda kyrka

Bebådelsen för jungfru Maria - Floda kyrka

Bebådelsen för jungfru Maria - Floda kyrka

© Christer Malmberg 2024