Albertus Pictor: Abels och Kains offer av ett lamm respektive en sädeskärve - Floda kyrka

Abels och Kains offer av ett lamm respektive en sädeskärve - Floda kyrka

Abels och Kains offer av ett lamm respektive en sädeskärve - Floda kyrka

© Christer Malmberg 2024