Albertus Pictor: Man med grodhuvud som fångar en gås - Kumla kyrka

Man med grodhuvud som fångar en gås - Kumla kyrka

Man med grodhuvud som fångar en gås - Kumla kyrka

© Christer Malmberg 2023